Pedagógus családban születtem, szüleim mindketten tanárok voltak, számomra hamar egyértelművé vált, hogy követem őket ezen a fantasztikus pályán. 1993-ban szereztem meg első diplomámat az ELTE Bölcsészettudományi Karán, majd folyamatosan képezve magam további iskolákat végeztem különböző szakokon. Angol mester diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem 2008-ban.

1993 óta tanítok Budapesten középiskolai oktatási rendszerben. Számomra ez a korosztály az, ahol igazán megtaláltam a helyem: fantasztikus dolog részese lenni egy olyan útnak, amelyben az iskolánkba érkező kiskamaszok felnőnek, felnőtté válnak és így köszönünk el egymástól 4-5 év elteltével. A tanítás / tanulás folyamata egész életemet meghatározza – hiszem, hogy a folyamatos fejlődés, alakulás valamennyiünk számára fontos. Egy osztály / csoport életében tanárként valójában nem csupán tanítunk, hanem mi magunk is rengeteget tanulunk, fejlődünk, változunk. Így pedagógusi munkámat a nyitottság, az újra, változásra való törekvés jellemzi, melynek során nap mint nap rengeteget tanulok én is diákjaimtól.

2006 óta nyelvvizsgáztatóként tevékenykedem a BME nyelvvizsga központban, illetve részt veszek a nyelvvizsgáztatók képzésében – mérésében is. A kétszintű érettségi bevezetése óta pedig rendszeresen vállalok vizsgáztatói, érettségi elnöki feladatokat az Oktatási Hivatal megbízásából.

A BME gimnázium csapatához 2016-ban csatlakoztam. Az egyik legnehezebb, ugyanakkor legfantasztikusabb feladat angoltanárnak lenni ebben a környezetben. 2019 óta iskolánk angol nyelvi munkaközösségének vezetőjeként igyekszem segíteni a mindennapi munkát.

„Ha tanítasz, add meg növendékeidnek a legteljesebb szabadságot; azt a különös fajta szabadságot, amely arra kötelezi a diákot, hogy a tökélyre törekedjék. A tanítás-tanulás: tisztelet. Csak salaktalan ruhában és salaktalan tudással jelentkezhetsz.”

Liszt Ferenc

 

Born into a family with both parents as teachers, it was obvious that I would follow in their footsteps in this fantastic career. I obtained my first degree at the Faculty of Arts of the Eötvös Loránd University in 1993, and then, continuing my education, I completed other schools in various fields. I graduated with a master's degree in English from the Faculty of Arts at the Péter Pázmány Catholic University in 2008.

I have been teaching in the secondary school education system in Budapest since 1993. This is the age group where I really found my place. It’s a fantastic thing to take part in a journey where young teenagers coming to our school grow up and become adults at the end of their 4-5 year-long education. The process of teaching / learning determines my whole life - I believe that continuous development is important for all of us. Not only do we teach, but actually we also learn, develop and change throughout the years spent with a class or language group. Thus, my pedagogical work is characterized by openness, the pursuit of continuous change. I learn much from my students every day.

Since 2006 I have been working as a language examiner at the BME language exam centre, and I also participate in the training and measurement of language examiners. Since the introduction of the two-tier MATURA exam system, I have been regularly working as an examiner or chairperson on behalf of the Education Office.

I joined the teachers’ team of the BME international grammar school in 2016. One of the most difficult, yet fantastic, tasks is being an English teacher in this setting. Since 2019, as the leader of our school’s English language department, I have been trying to help with day-to-day work.

“If you teach, give your students the fullest freedom; the peculiar kind of freedom that obliges the student to strive for perfection. Teaching-learning: respect. You can only apply in a sloppy dress and sloppy knowledge.”

Ferenc Liszt