Központi felvételi tájékoztató a 2022-2023-as tanévre jelentkezők számára 

A)     

Amennyiben a tanuló jelenleg egy magyarországi általános iskola 8. évfolyamára jára felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi, így az eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, és határidőkről mindenképpen az általános iskolával kell egyeztetni.

Az általános iskolák jellemzően 2022. január elején, de legkésőbb február közepéig – a helyben megszokott módon – összegyűjtik nyolcadikosaik továbbtanulási szándékait, és ezek alapján legkésőbb 2022. február 18-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat. A felvételi lapok a következők:

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A postára adását ebben az esetben az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2022. február 18.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot (március 21-22.) kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2022. március 23-ig postázni kell a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és postára adását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

2021. március 16. Ideiglenes felvételi rangsor közzé tétele a honlapon.

A Hivatal ezt követően 2022. április 22-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztett felvételi jegyzéket). 

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2022. április 29-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani. 

B)     

Amennyiben a tanuló jelenleg egy olyan külföldi rendszerű magyarországi, vagy külföldi általános iskola 8. (UTOLSÓ) évfolyamára jár, amely nem rendelkezik hatjegyű OM azonosító számmal (pl. "OM:123456") a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a szülő intézi:

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat: 

https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/egyeni

A felvételi lapok a következők:

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A felvételi lapok postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 2022. február 18.

A Hivatal ezt követően 2022. április 22-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztett felvételi jegyzéket). 

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2022. április 29-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.

 _____________________________

(A 10. osztályt végzett tanulók jelentkezési lapja a nemzetközi érettségi (IB) 2023-2025 programba innen is  letölthető)