A BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

(korábban BME Nemzetközi Gimnázium)

Felvételi tájékoztatója

a 2024/2025-ös tanévre jelentkezők számára

 

A tanulói jogviszony keletkezése, feltételei:

a.) Iskolánk tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, ami jelentkezés alapján történik. A felvételről, átvételről az igazgató dönt.
b.) Iskolánkban a tanítás nyelve angol. A képzés 4 évfolyamos, a 9. évfolyamra csak megfelelő angol nyelvtudással (B2) rendelkező tanuló vehető fel.
c.) A 2024/25-ös tanévre kettő 9. osztályt hirdetünk maximum 26-26 tanuló részére.
d.) Az iskolával létrejött tanulói jogviszony létesítése és fenntartása fizetési kötelezettséggel jár, melynek összege a 2024/2025-ös tanévben: 2. 050.000 Ft/tanév az összes évfolyamon.
e.) Felvételt nyerni iskolánkba csak az általános iskola (alapfokú oktatás utolsó, záró évfolyama- mely országonként eltérő) sikeres befejezése után lehet. Minden jelentkező részt vesz egy angol nyelvi szintfelmérésen a központi felvételi eljárás szóbeli időszakában, 2024. március 4. – március 20. között, melynek írásbeli és szóbeli része is van. (Az EKR rendszerben B2 szintű nyelvvizsgával rendelkezők, ill. angol anyanyelvű tanulók mentesülnek az írásbeli megírása alól, de a szóbeli beszélgetés esetükben is része az eljárásnak). Az angol nyelvi szintfelmérő eredményéről a tanulót a következő héten írásban értesítjük.

f.) Azok a jelentkezők, akik az angol nyelvi szintmérőn a 70% alatt teljesítenek iskolánkba nem vehetők fel. A 70 %-os szint a két tanítási nyelvű oktatás törvényben meghatározott bemeneti, B2-es szintje.
g.) Azon tanulók esetén, akik a nyelvi szintmérőn elérték a minimum 70%-os szintet a felvétellel kapcsolatos döntést az általános iskolai eredmények (7. osztály év végi, 8. osztály félévi értesítőjének eredményei alapján hozzuk meg. Nagy számú azonos teljesítményű jelentkező esetén az iskola felvételi elbeszélgetést szervezhet, melynek eredményét szintén figyelembe veszi a felvétellel kapcsolatos döntésben.
h.) Magyarországi vagy külföldi középiskolából felsőbb osztályainkba jelentkező tanulóknak – az angol nyelv megfelelő szintű tudása mellett – különbözeti, illetve osztályozóvizsgát kell tenni. A vizsgák tárgyát, azok tananyagát az iskolák képzési rendje közötti eltérés alapján állapítjuk meg.

 

Központi felvételi tájékoztató a 2024-2025-ös tanévre jelentkezők számára

A) Amennyiben a tanuló jelenleg egy magyarországi általános iskola 8. évfolyamára jár, a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi, így az eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, és határidőkről mindenképpen az általános iskolával kell egyeztetni.

Az általános iskolák jellemzően 2024. február közepéig – a helyben megszokott módon – összegyűjtik nyolcadikosaik továbbtanulási szándékait, és ezek alapján legkésőbb 2024. február 21-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat. A felvételi lapok a következők:

• jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat a középfokú iskolával közölni: A 6. pontban jelölhető a tanulni kívánt második idegen nyelv . Iskolánkban spanyol, francia és német csoport indul kezdő szinten. Mindhárom nyelv megadható preferencia sorrendben, amelyből végül diákonként egy kerül felkínálásra az igények és a helyek függvényében. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

• tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

Iskola neve: BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

• Iskola OM kódja: OM 035349

• Telephely kód: 002

• Tanulmányi terület kódja: 0001

9. osztály, angol haladó - kezdő spanyol, francia vagy német (csak négyévfolyamos képzés indul, nyelvi előkészítő nem)

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A postára adását ebben az esetben az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2024. február 21.

A szintfelmérők írásbeli és szóbeli részének, valamint a beküldött bizonyítványok eredményei, tapasztalatai, alapján 2024. március 22-ig az ideiglenes felvételi rangsor közzétételre kerül a honlapon. A tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot (2024. április 8–10.) kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2024. április 10-ig postázni kell a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és postára adását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

A Hivatal ezt követően 2024. április 26-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztetett felvételi jegyzéket).

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2024. május 2-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.

 

B) Amennyiben a tanuló jelenleg egy olyan külföldi rendszerű magyarországi, vagy külföldi általános iskola 8. (UTOLSÓ) évfolyamára jár, amely nem rendelkezik hatjegyű OM azonosító számmal (pl. "OM:123456") a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a szülő intézi:

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. Ide kattintva elérhető.

A felvételi lapok a következők:

•  jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat a középfokú iskolával közölni. A 6. pontban jelölhető a tanulni kívánt második idegen nyelv . Iskolánkban spanyol, francia és német csoport indul kezdő szinten. Mindhárom nyelv megadható preferencia sorrendben, amelyből végül diákonként egy kerül felkínálásra az igények és a helyek függvényében. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

• tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

 Iskola neve: BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

• Iskola OM kódja: OM 035349

• Telephely kód: 002

• Tanulmányi terület kódja: 0001

9. osztály, angol haladó - kezdő spanyol, francia vagy német (csak négyévfolyamos képzés indul, nyelvi előkészítő nem)

 

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A felvételi lapok postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 2024. február 21.

A szintfelmérők írásbeli és szóbeli részének, valamint a beküldött bizonyítványok eredményei, tapasztalatai, alapján 2024. március 22-ig az ideiglenes felvételi rangsor közzétételre kerül a honlapon. A tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot (2024. április 8–10.) kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2024. április 10-ig postázni kell a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és postára adását szintén a tanuló gondviselője végzi.

A Hivatal ezt követően 2024. április 26-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztetett felvételi jegyzéket).

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2024. május 2-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(A 10. osztályt végzett tanulók jelentkezési lapja a nemzetközi érettségi (IB) 2024-2026 programba innen is  letölthető)