A BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
(korábban BME Nemzetközi Gimnázium)
www.bmegimnazium.hu

Felvételi tájékoztatója
OM 035349 Telephely kód: 002
a 2023/2024-es tanévre jelentkezők számára

A tanulói jogviszony keletkezése, feltételei


a.) Iskolánk tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, ami jelentkezés alapján történik. A felvételről, átvételről az igazgató dönt.
b.) Iskolánkban a tanítás nyelve angol. A képzés 4 évfolyamos, a 9. évfolyamra csak megfelelő angol nyelvtudással (B2) rendelkező tanuló vehető fel.

c.) A 2023/24-es tanévre egy 9. osztályt hirdetünk maximum 26 tanuló részére.

d.) Felvételt nyerni iskolánkba csak az általános iskola (alapfokú oktatás utolsó, záró évfolyama- mely országonként eltérő) sikeres befejezése után lehet. Minden jelentkező részt vesz egy angol nyelvi szintfelmérésen a központi felvételi eljárás szóbeli időszakában, 2023. február 27 - március 14. között, melynek írásbeli és szóbeli része is van. (Az EKR rendszerben B2 szintű nyelvvizsgával rendelkezők, ill. angol anyanyelvű tanulók mentesülnek az írásbeli megírása alól, de a szóbeli beszélgetés esetükben is része az eljárásnak). Az angol nyelvi szintfelmérő eredményéről a tanulót a következő héten írásban értesítjük.

e.) Azok a jelentkezők, akik az angol nyelvi szintmérőn a 70% alatt teljesítenek iskolánkba nem vehetők fel. A 70 %-os szint a két tanítási nyelvű oktatás törvényben meghatározott bemeneti, B2-es szintje.
f.) Azon tanulók esetén, akik a nyelvi szintmérőn elérték a minimum 70%-os szintet a felvétellel kapcsolatos döntést az általános iskolai eredmények (7. osztály év végi, 8. osztály félévi értesítőjének eredményei, valamint a beküldött tanulmányi, sport stb. oklevelek, szorgalommal, magatartással kapcsolatos dokumentumok alapján hozzuk meg. Nagy számú azonos teljesítményű jelentkező esetén az iskola felvételi elbeszélgetést szervezhet, melynek eredményét szintén figyelembe veszi a felvétellel kapcsolatos döntésben.
g.) Magyarországi vagy külföldi középiskolából felsőbb osztályainkba jelentkező tanulóknak – az angol nyelv megfelelő szintű tudása mellett – különbözeti, illetve osztályozóvizsgát kell tenni. A vizsgák tárgyát, azok tananyagát az iskolák képzési rendje közötti eltérés alapján állapítjuk meg.

Központi felvételi tájékoztató a 2023-2024-es tanévre jelentkezők számára

A)
Amennyiben a tanuló jelenleg egy magyarországi általános iskola 8. évfolyamára jár, a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi, így az eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, és határidőkről mindenképpen az általános iskolával kell egyeztetni.
Az általános iskolák jellemzően 2023. február közepéig – a helyben megszokott módon – összegyűjtik nyolcadikosaik továbbtanulási szándékait, és ezek alapján legkésőbb 2023. február 22-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat. A felvételi lapok a következők:
jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat a középfokú iskolával közölni (pl. a 6. pont: tanulni kívánt második idegen nyelv választása kezdő szinten: spanyol, francia, német. Egy, kettő vagy mindhárom nyelv megadható preferencia sorrendben, az iskola végül egyet tud felkínálni a 12-14 spanyol, a 6-8 francia és a 6-8 németes helyből). Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani.
tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

• Iskola neve: BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
• Iskola OM kódja: OM 035349
• Telephely kód: 002
• Tanulmányi területek kódjai (csak négyévfolyamos képzés indul, nyelvi előkészítő nem): 

0001 9. osztály, angol haladó - kezdő spanyol, francia vagy német

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A postára adását ebben az esetben az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2023. február 22.
A szintfelmérők és a beküldött bizonyítványok eredményei, tapasztalatai, valamint beküldött egyéb információk (oklevelek, sporteredmények, szorgalomra, magatartásra vonatkozó dokumentumok alapján 2023. március 17-ig az ideiglenes felvételi rangsor közzétételre kerül a honlapon. A tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot (március 21-22.) kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2023. március 23-ig postázni kell a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és postára adását szintén a tanuló általános iskolája végzi.
A Hivatal ezt követően 2023. április 21-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztett felvételi jegyzéket).
A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2023. április 28-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.

B)

Amennyiben a tanuló jelenleg egy olyan külföldi rendszerű magyarországi, vagy külföldi általános iskola 8. (UTOLSÓ) évfolyamára jár, amely nem rendelkezik hatjegyű OM azonosító számmal (pl. "OM:123456") a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a szülő intézi:
Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat: https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/OHAuth
A felvételi lapok a következők:

• jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat a középfokú iskolával közölni. (pl. a 6. pont: tanulni kívánt második idegen nyelv választása kezdő szinten: spanyol, francia, német. Egy, kettő vagy mindhárom nyelv megadható preferencia sorrendben, az iskola végül egyet tud felkínálni a 12-14 spanyol, a 6-8 francia és a 6-8 németes helyből). Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

• tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

o Iskola neve: BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
o Iskola OM kódja: OM 035349
o Telephely kód: 002
o Tanulmányi területek kódjai (csak négyévfolyamos képzés indul, nyelvi előkészítő nem): 

0001 9. osztály, angol haladó - kezdő spanyol, francia vagy német

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A felvételi lapok postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 2023. február 22.
A szintfelmérők és a beküldött bizonyítványok eredményei, tapasztalatai, valamint beküldött egyéb információk (oklevelek, sporteredmények, szorgalomra, magatartásra vonatkozó dokumentumok alapján 2023. március 17-ig az ideiglenes felvételi rangsor közzétételre kerül a honlapon. A tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot (március 21-22.) kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2023. március 23-ig postázni kell a Hivatalba.
A Hivatal ezt követően 2023. április 21-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztett felvételi jegyzéket).
A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2023. április 28-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(A 10. osztályt végzett tanulók jelentkezési lapja a nemzetközi érettségi (IB) 2023-2025 programba innen is  letölthető)